Privacyverklaring

Privacyverklaring van ‘t Richeltje

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt en neem dan ook de verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u gebruik maakt van mijn diensten en waarom ik deze gegevens verzamel.

Dit privacyverklaring is van toepassing op de diensten van ‘t Richeltje. U dient zich ervan bewust te zijn dat ‘t Richeltje niet verantwoordelijk is voor het privacyverklaring van andere personen, bedrijven en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website en het lezen van dit document geeft u aan het privacyverklaring te accepteren.

‘t Richeltje respecteert de privacy van alle bezoekers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer van ‘t Richeltje.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer van ‘t Richeltje.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacyverklaring tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden

Relevante informatie wat betrekking heeft op een goed boekhouden. Zal gedeeld worden met een erkend boekhoud bedrijf met het doel van juiste belasting aangiftes. U kunt ervan uit gaan dat zij zorg voor deze informatie dragen en alleen gebruik van zullen maken voor boekhoud doeleinden betreft ‘t Richeltje.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van diensten van ‘t Richeltje. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van mijn werkzaamheden, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan mij is verstrekt. De gegevens worden gedurende een termijn van zeven jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is. Binnen een jaar na het verstrijken van de geldende bewaartermijn worden de gegevens op een verantwoorde manier uit de registratie verwijderd c.q. vernietigd.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestand wilt halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacyverklaring, kunt u contact met mij opnemen:

info@tRicheltje.com